Обучението на децата в детската градина е съобразено с държавните образователни стандарти, като за всяко дете са осигурени образователни системи с познавателни книжки по всяко направление на различни водещи издателства. Използват се множество авторски интерактивни уроци разработени от нашите педагози съобразени с интересите и нивото на децата.

След завършване на 4-та подготвителна група децата са с отлична готовност за постъпване в първи клас и получават удостоверение за завършена подготвителна група.

Задължителни образователни направления :

Български език –

Литература –

Природен свят –

Социален свят  –

Математика  –

Конструиране и технологии  –

Игрова култура  –

Физическо възпитание и спорт –

Безопасност на движението по пътищата  –

Допълнителните дейности :

Английски език  –

Приложни и изобразителни изкуства  –

Народни / Модерни  танци –

Йога –

Плуване

Ски  курс  –

Примерна седмична програма ,която родителите получават всеки петък в папките на децата

1 група – изтегли         2 група – изтегли

3 група – изтегли         4 група – изтегли