Започна приемът на деца за учебната 2022/2023г.

 0-ва група – родени 2020 г.

 1-ва група  – родени 2019 г


В детска градина Цветен ден” се приемат целогодишно деца на възраст от 2  до 7 години при наличието на свободни места .

за учебната 2021/2022г. се приемат деца в следните групи:

0 групародени  2019 г.

1 група  – родени  2018  г.

2 група –  родени  2017 г.

3 група –  родени  2016 г.

4 група –  родени  2015 г.

Записването се осъществява с :

– подаване на заявление за прием  – изтегли

– подписване на договор за обучение – изтегли

Към договора се прилагат:
• декларация за лицата , които могат да взимат детето от детската градина – изтегли
• копие от акт за раждане
• здравен картон с нанесени в него всички ваксини /копие от имунизационен паспорт/
• лична амбулаторна карта за профилактични прегледи
• бележка от личен лекар, че детето не е в контакт със заразно болни, издадена 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение
• изследване за кръв и урина
• микробиологични и паразитологични изследвания

Ранно записване на дете/запазване на място/ се извършва с подписване на договор за обучение влизащ в сила от желаната дата за постъпване на детето и заплащане на една месечна такса като депозит.

За консултации, посещения, срещи с родители и записвания

от понеделник до петък  след  – 18:30 ч.

и предварителна уговорка по телефона : 0888 274 002