Частна детска градина “Цветен ден” е разкрита на 10.10.2010г. и е лицензирана със заповед на Министъра на  образованието и науката

Детската градина има право на обучение на деца от предучилищна и подготвителна група и  издаване на “УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА”