Управители:

Георги Цветков

Антон Денков

Директор:

Минка Цветкова

Педагог 0 група:

Жасмина Младенова - Предучилищна педагогика - магистър

Бояна Георгиева - Предучилищна педагогика - бакалавър

Педагог 1 група:

Мария Драмджиева - Начална и предучилищна педагогика - магистър

Педагог 2 група:

Теодора Хорова - Предучилищна педагогика/Музикална педагогика -бакалавър

Педагог 3 група:

Бранимира Тинкова-Кукева  - Начална и предучилищна педагогика - магистър

Педагог 4 група:

Евгения Николова  - Предучилищна педагогика - бакалавър

Преподавател - английски език:

Стефани Иванова- английска филология

Помощник възпитатели:

Светлана Георгиева

Цветелина Райчева

Христина Ангелова

Доктор:

Нели Парчева - педиатър

Логопед:

Нели Йотова - Логопедия - магистър

Хореограф/Танци

Нона Джумайска

Изобразителни и приложни изкуства

Десислава Александрова - Национална художествена академия - магистър

Йога:

Емлия Иванова